اهداف و راهبردها

اهداف اداره آمار دانشگاه :

بررسی و شناخت چالش ها :

 • شناخت اقلام آماری و نیاز های آماری واحدها
 • شناخت محدودیت های واحد های زیر مجموعه در جهت جمع آوری و ثبت اطلاعات
 • آماده نمودن بستر اینترنت در واحد های زیرمجموعه و رفع موانع زیرساختی و مخابراتی در جهت ارتقاء ثبت و ارسال آمار و اطلاعات

اصلاح و ارتقاء نظام ثبت و گردش آمار و اطلاعات

 • اصلاح نظام جاري اطلاعات براي ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي
 • تدوين جدول فرايندهاي كاري و تعيين گلوگاه‌ها، اصلاح و ارتقاء فرآيندها
 • برنامه‌ريزي براي ايجاد شبكه ارتباطي كارشناسان آمار در سطح دانشگاه
 • برنامه‌ريزي براي تهيه و انتشار سالنامه آماري دانشگاه

توانمندسازي و ارتقاء كاركنان سطوح مختلف و ارتقاي فرهنگ آماري

 • برنامه‌ريزي براي برگزاري كارگاه آموزشي ويژه كارشناسان آمار
 • توسعه و تقويت واحدهاي آمار بيمارستان‌ها و مراكز تابعه
 • توسعه و تقويت نرم‌افزاري و توسعه منابع انساني نيروهاي ستادي

 توسعه پژوهش‌هاي آماري

 • استفاده از مرکز رشد دانشگاه به منظور کمک گرفتن از شرکت های آماری در زمینه تولید و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • ارتباط با اعضاء محترم هیئت علمی و گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه
 • تشکیل کارگروه تحقیقاتی متشکل از کارشناسان آمار و اعضاء هیئت علمی
 • هدفمند نمودن پژوهش های دانشگاه در راستای ارتقاء سلامت و بهداشت در استان سیستان و بلوچستان
 • مشارکت استانداری استان سیستان و بلوچستان در پژوهش های علمی دانشگاه و حمایت های مالی
 • تخصیص بودجه خاص به اداره آمار، جهت اجرای طرح های تحقیقاتی با توجه به داشتن بانکهای اطلاعاتی مفید

راهبردها (استراتژي‌ها):

 • تغيير عملكرد حوزه آمار از حالت جمع‌آوري اطلاعات در قالب فرم‌ها بخصوص فرم‌هاي قديمي و ناقص به استخراج اطلاعات از دل فرايندها و نرم‌افزارهاي موجود
 • توسعه مستمر زيرساخت‌هاي تخصصي اعم از نيروي انساني و ملزومات و تجهيزات
 • هماهنگ‌سازي نرم‌افزارهاي اطلاعات بيمارستاني (HIS) در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه
 • يكپارچه‌سازي نرم‌افزارهاي اتوماسيون اداري در دانشگاه
 • برقراري نظام ثبتي درآمد در حوزه آمار دانشگاه
 • هماهنگي كامل با فعاليت‌هاي آماري كميته‌هاي HIS, IT