رئیس گروه

غلامرسول رجائی

رئیس اداره آمار دانشگاه

مدرک تحصیلی: لیسانس آمار

دانشجوی ارشد آمار ریاضی دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوع استخدام: رسمی

داخلی : 1343


 

فعالیت ها

  • تاریخ انتصاب به عنوان رئیس اداره آمار 89/8/3     
  • ایجاد بانک اطلاعات و آمار پرسنلی در سال 84
  • مجری طرح "اقدام پژوهی بهبود ارسال اطلاعات قعالیت بیمارستانی از حالت دستی به الکترونیکی" ثبت شده در معاونت تحقیقات و فناوری
  • مجری طرح اقدام پژوهی"بهبود بایگانی آمار و اطلاعات واحدهای آزمایشگاه بین سالهای 58 تا 88 از حالت کاغذی و پرونده ای به سیستم الکترونیکی" ثبت شده در معاونت تحقیقات و فناوری
  • مجری طرح اقدام پژوهی"بهبود بایگانی آمار و اطلاعات واحدهای رادیولوژي بین سالهای 58 تا 88 از حالت کاغذی و پرونده ای به سیستم الکترونیکی" ثبت شده در معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1389
  • مجری طرح "بررسی فراوانی کسورات بیمارستانی تحمیل شده از طرف سازمانهای بیمه گر در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان" در سال 1395 ثبت شده در معاونت تحقیقات و فناوری
  • همکار طرح "بررسی مأموریت های اورژانس  پیش بیمارستانی به لحاظ زمانهای رسیدن بر بالین مریض یا مصدوم و آنالیز بقاء به تفکیک مءمورتهای شهری و جاده ای "در سال 1395
  • پیشنهاد و اجرای طرح اتوماسیون آماری در دانشگاه در سال 1395