شبكه

واحد شبكه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با هدف ايجاد بستر شبكه براي استقرار نرم افزارها و نقل و انتقال ايمن داده ها ايجاد شده است.

از مهمترين اهداف و عملكرد واحد شبكه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مي توان به موارد زير اشاره كرد

 • ايجاد شبكه امن در كليه واحدهاي دانشگاه
 • برقراري و حفظ امنيت داده ها و تجهيزات شبكه از قبيل سرورها، سويچ ها و راديو ها
 • ايجاد بستر اينترنت با پهناي باند و سرعت كافي جهت اعضاي هيت علمي، دانشجويان و كاركنان
 • ايجاد بستر اينترانت در كليه واحدهاي دانشگاه
 • ارايه مشاوره به واحدها جهت خريد تجهيزات شبكه
 • نظارت بر طراحي و ايجاد شبكه محلي
 • ارتقاي سرورهاي محلي جهت بهينه سازي در ارائه سرويس به كاربران
 • برطرف نمودن مشكلات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه دانشگاه طبق فرايندهاي مديريت فناوري
 • حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرورها
 • طراحي نقشه شبكه هاي كامپيوتري و نظارت بر اجراي آن
 • تست و تاييد شبكه هاي محلي واحدهاي مختلف دانشگاه
 • نصب رك، پچ پنل و سويچ در مكان هاي مورد نياز
 • بررسي و كارشناسي كاركرد و اختلالات موجود در شبكه بيسيم واحدهاي مختلف دانشگاه و رفع عيوب آنها

 

اطلاعات تماس واحد شبكه

شماره تماس : 33295784-054


زیرساخت

محتوای مرتبط