تعرفه ها

کاربران براساس میزان استفاده و نیاز ، دسته بندی و جهت هر کدام ،حجم ،به قرار ذیل معین گردید.

ردیف   
          گروه                   
                 حجم (هفتگی)                
                      زمان تجدید سرویس                
1 تخصصی 7GB      شنبه 7 صبح
2 دکترا و پزشک عمومی 5GB      سه شنبه 7 صبح
3 کارشناسی 4GB     چهارشنبه 7 صبح
4 اعضاء محترم هیات علمی 12GB       شنبه 7 صبح
5 کارمندان محترم دانشگاه 6GB

     شنبه 7 صبح

  •  لازم به ذکر است ردیف 1 شامل: کارشناسی ارشد ،کمیته تحقیقات و استعدادهای درخشان،دستیارانMPH میباشند.

  • علاوه بر موارد مزبور در جدول فوق ،کلیه گروه ها می توانند از ساعت 12 شب لغایت 7 صبح روز بعد به مدت 7 ساعت بدون هیچ محدودیتی در حجم دانلود،از سرویس اینترنت استفاده نمایند.

  • همه گروهها پس از اتمام حجم دانلودشان،به یک کلاس دیگر با محدودیت پهنای باند 512kbp/s منتقل میشوند تا بطور کامل دچار قطع اینترنت ،نباشند.
  • همچنین متذکر میشود پس از ایجاد کلمه عبور و نام کاربری استفاده از اینترنت ،در اولین ورود از طریق لینک http://acc.zaums.ac.ir نسبت به تغییر رمز عبور اقدام فرمایید.
  • این مدیریت هیچگونه مسئولیتی در قبال فراموش کردن یا گم کردن کلمه کاربری و رمز عبور ندارد.
  • کد کاربری قابلیت استفاده همزمان روی 2 سیستم را دارد.
  • این سیاست گزاری ها از تاریخ 1398/07/13 اعمال خواهد گردید.اینترنت

محتوای مرتبط