تارنمای بیمارستان ها


مشخصات وب سايت هاي بيمارستاني

حداقل هاي ايجاد يك سايت را كه به سه دسته عمده ، به تفكيك كارآيي (جهت بيمارستان ، بيماران ، پزشكان ) تقسيم بندي شده است را به شرح ذيل اعلام مي داريم :
1) اطلاعات مربوط به بيمارستان

 •  پيام رياست
 •  تاريخچه بيمارستان(تاريخ صدور پروانه تاسيس و بهره برداري)
 •  وضعيت كنوني بيمارستان شامل 
 1. نوع مالکیت بیمارستان و وابستگی سازمانی: خصوصی( حقیقی یا حقوقی مانند شرکت ها) ، خیریه، تعاونی، عمومی شامل (وابسته به قوای سه گانه، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی غیر دولتی)
 2. نحوه اداره بیمارستان: انتفاعی، غیر انتفاعی، خیریه
 3. وضعیت آموزشی، درمانی و یا درمانی بودن بیمارستان، هیات امنائی بودن بیمارستان (در یک قسمت گذاشته شود، در حال حاضر در جدول، جداگانه ذکر شده است).
 4. تاریخ اعتبار پروانه تاسیس (بهره برداری) بیمارستان
 5. تعداد تخت، تعداد تخت های ویژه و نوع آنها ، بخشهای بستری، درمانگاه ها و پاراکلینیک ها
 •  افتخارات
 1.  چنانچه بیمارستان در زمینه خاصی ، اقدامات برجسته و قابل توجهی انجام میدهد و یا به عنوان سانتر تخصصی خاصی، پذیرنده ارجاع از موسسات و بیمارستانهای دیگر است ذكر شود .
 •  نيروي انساني تحصيل كرده شاغل در بيمارستان
 •  فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي
 •  تيم مديريتي (معرفي رئيس – مدير – مترون و مسئول رسيدگي به شكايات و حراست بيمارستان  و با ذكر مسئولين فني)
 •  مشخص كردن بيمارستانهاي   هيات امنائي


2) اطلاعات مربوط به بيماران

 • راهنماي بيماران
 • نحوه پذيرش (پذيرش اينترنتي)
 • ليست ارائه خدمات
 • موسسات و بيمه هاي طرف قرارداد
 • منشور حقوق بيمار


3) اطلاعات مربوط به پزشكان

 • اسامي و مشخصات پزشكان
 • تقويم كاري پزشكان (شيفت كاري در ايام هفته)
 • اطلاعات مربوط به پيراپزشكان شامل :
 1. اطلاعات كلي درخصوص تعداد و نوع تخصص يا رشته كارشناسي پرسنل بيمارستان مانند جدول ذيل :

ردیف رشته و مقطع تحصیلی تعداد
1 پزشک عمومی 50
2 متخصص جراحی 20
3 کارشناس پرستاری 100
4 کارشناس ارشد پرستاری 20

مشخصات وب سايت :

 • وب سايت مربوطه جهت برقراري ارتباط مي بايست داراي فرم ساز باشد .
 • هر صفحه وب سايت بايد داراي مشخصات سربرگ آرم وزارت بهداشت ، معاونت درمان و دانشگاه مربوطه و همچنين عكسي از نماي بيروني بيمارستان و مشخصات آن بوده كه در صفحه اصلي قرار مي گيرد.
 • ايجاد تقويم آموزشي مربوط به پزشكان و پرستاران و تقويم برگزاري كارگاههاي آموزشي .
 • درج ارزشيابي كلي بيمارستان اعم از : درجه ارزشيابي – ارزشيابي بخش هاي ويژه
 • معرفي واحدهاي درماني شامل : اتاق عمل – بخش ها – پاراكلينيك ها – درمانگاهها
 • درج تعرفه ها شامل : تعرفه و قيمت تمام شده خدمات قابل ارائه در بيمارستان مانند : هتلينگ و فرآيندهاي قابل محاسبه ]استفاده از دستورالعمل ها ، آئين نامه ها و مصوبات معاونت درمان وزارتخانه[ ]پيش پرداختها – خدمات سرپايي – هزينه و شرايط همراه بيمار- خدمات پاراكلينيك به همراه كتابچه –ضريب K ها در هر بخش(استعلام از وزارتخانه)[ ]قيمت پروسيجرهاي شايع در هر بخش [.
 •  معرفي تجهيزات پزشكي ارائه خدمت در بيمارستان شامل : خدمات تصويربرداي (سي تي اسكن و MRI و غيره)
 •  نمايش  لوح و گواهي داراي امتياز براي هر بيمارستان  در صفحه اصلي  مانند : لوح بيمارستان دوستدار كودك و ISO و غيره
 •  ايجاد مطالب آموزشي در حوزه آموزش سلامت
 •  استفاده از اخبار و بروزرساني اخبار بيمارستان
 •  ايجاد فرم شكايت بيماران بصورت Online در صفحه اصلي
 •  لينك به ستاد هدايت دانشگاه و اطلاع رساني درخصوص شماره تلفن هاي آن واحد جهت ارتباط بيماران
 •  نمايش بيمارستانهايي كه در زمينه Health Tourism فعاليت دارند با استفاده از چندزبانه كردن سايت مانند : عربي و انگليسي