1401/02/19
پیاده سازی فاز دوم پروژه unip
پیاده سازی فاز دوم پروژه unip
در راستای پیاده سازی پروژه unip در سطح دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و به منظور جلوگیری از مخاطرات امنیتی و سامانده سرویس ها ، این مدیریت در راستای تکمیل این پروژه( فاز دوم) سرویس port security و اکتیودایرکتوری را در سطح ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه پیاده سازی نموده است .
1400/10/11
راه اندازی گیشه مکاتبات الکترونیکی مردمی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
راه اندازی گیشه مکاتبات الکترونیکی مردمی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1400/08/01
رفع مشکلات شبکه و اینترنت خوابگاه فجر زاهدان با استفاده از دستگاه های به روز و پیشرفته
رفع مشکلات شبکه و اینترنت خوابگاه فجر زاهدان با استفاده از دستگاه های به روز و پیشرفته