تماس با ما

 


 

  مدیریت فناوری و اطلاعات:  مهندس عباس کیخا

   Email: a.keikhaa@zaums.ac.ir

tel : 05433372015

 


 

گروه شبکه و زیرساخت : مهندس محمد هادی پودینه

Email : mh.poudineh@zaums.ac.ir 

tel : 05433372017 

 


 

 گروه سیستم های سلامت : مهندس محمد غفران

Email : ghofran@zaums.ac.ir

tel: 05433372017      

 


 

گروه وب و پورتال : مهندس نوشین ناظمی

Email: noushin.nazemi@zaums.ac.ir

tel: 05433372016

 

 


محتوای مرتبط