گزارش عملكرد واحد فناوري اطلاعات

 • * مدیریت فنآوری اطلاعات

 

 • 1. ايجاد مديريت فناوري اطلاعات در اردیبهشت 1389 در محل بلوک A اموزشی مجتمع پردیس دانشگاه و تدوين استراتژي مديريت و مسئوليتهاي آن.

 

 • 2. تشكيل گروههاي سخت افزار و اتوماسیون اداری ، نرم افزار ، شبكه ، آموزش و اطلاع رساني ، وب سايت در مديريت و تدوين سرفصل هاي مرتبط با آنها.

با تشكيل مديريت فناوري و ايجاد گروههاي فوق الذكر امكان انجام فعاليتهاي IT تحت نظارت گروههاي تخصصي و طبق اصول فني ايجاد شد.

 

 • 3. طراحی و اجراي شبكه کابلی LAN بلوك هاي آموزشي A, B , C مجتمع پردیس دانشگاه

 

 • 4. برقراري ارتباط فيبر نوري بلوك هاي آموزشي C ، B ، A با ستاد مركزي.

 

 • 5. اجراي شبكه و ارتباط وايرلس مراكز وابسته و تابعه دانشگاه در سطح شهر زاهدان ( بيمارستان هاي علی بن ابیطالب (ع) زاهدان ، خاتم الانبياء (ص)، چشم پزشكي الزهرا(س) ، بوعلي ، بهاران و دانشكده هاي پرستاري و مامايي ، بهداشت ، دندانپزشكي ، معاونت بهداشتي ، مركز بهداشت زاهدان ، سازمان انتقال خون ، مركز اورژانس 115 ودفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ) بمنظور تبادل و انتقال نرم افزار اتوماسیون اداری و اینترنت پرسرعت بین ستاد مرکزی و مجتمع آموزشی .

 

      امروزه بيش از هر چيز نياز روزافزون دانشگاهها و مراكز علمي تحقيقاتي به يك شبكه منسجم ، گسترده و يكپارچه به چشم مي خورد از اينرو مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه اقدام به ايجاد شبكه LAN در داخل مجتمع پردیس دانشگاه دانشگاه و برقراري ارتباط وايرلس با ساير واحدهاي تابعه دانشگاه در شهر زاهدان نمود . بدين منظور كار كابل كشي داخل مجتمع پردیس دانشگاه در قالب سه بلوك آموزشي A، B،  Cبصورت موازی و جداگانه به سه شركت خصوصي واگذار گرديد . با پيگيريهاي مستمر اين مديريت و پیاده سازی فاز Passive در كمتر از دو ماه ، اجرای  فاز Active شبكه LAN آغاز و همزمان پروسه برقراري ارتباط وايرلس واحدهاي تابعه و وابسته به دانشگاه از جمله  بيمارستان هاي علی بن ابطالب (ع) زاهدان ؛ خاتم الانبيا (ص)، چشم پزشكي الزهرا(س) ، بوعلي ، بهاران و دانشكده هاي پرستاري و مامايي ، بهداشت ، دندانپزشكي ، معاونت بهداشتي ، مركز بهداشت زاهدان ، سازمان انتقال خون ، مركز اورژانس 115 ودفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه نيز آغاز گرديد . همچنين ارتباط بلوک های آموزشی و ستاد مركزي در مجتمع پردیس دانشگاه از طريق فيبر نوري برقرار گرديد.

   اين امر با برگزاري جلسات متعدد توجيهي رابطين IT واحدهاي  فوق و خريد تجهيزات مورد نياز و حضور مستمر كارشناسان  فنی سایت   در واحدهاي فوق الذکر انجام گرديد.

 

 • 6. اجراي اتوماسيون اداري در بلوك هاي آموزشي C ، B ، A

 با آماده سازي بستر شبكه مورد نياز ، نرم افزار اتوماسيون اداري در بيمارستان هاي علی بن ابیطالب (ع) ، خاتم الانبيا (ص)، چشم پزشكي الزهرا(س) ، بوعلي ، بهاران و دانشكده هاي پزشكي ، پيرا پزشكي ،پرستاري و مامايي ، بهداشت ، دندانپزشكي ، ستاد معاونت بهداشتي ، مركز بهداشت زاهدان ، سازمان انتقال خون ، مركز اورژانس 115 ودفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه نصب و مورد استفاده قرار گرفت و بدين ترتيب گامي موثر در Paper Lessنمودن فر آيندهاي اداري برداشته شد .

 

 • 7. ارتقاء پهناي باند اينترنت از mb8 به 50mb و مديريت پهناي باند آن به صورت متمركز و يكپارچه از طريق VPNدر كليه واحدهاي دانشگاه

افزايش پهناي باند اينترنت از  8mbبه  50mb گامي ديگر در راستاي ارتقاء سطح فناوري دانشگاه مي باشند كه علاوه بر ارتقاء پهناي باند اينترنت ، مديريت استفاده از آن و يكپارچه سازي نحوه اتصال از طريق VPN و امكان انتقال واستفاده از اينترنت در واحدهاي تابعه و سطح شهر دانشگاه زاهدان از طريق ارتباط وايرلس ميسر گرديد .

 

که اختصار با معنایی از Zahedan University of Medical Science   است

 

 • 9. راه اندازی سرویس اینترانت با پهنای 20mb

افزايش پهناي باند اينترنت از  8mbبه  20mb گامي ديگر در راستاي ارتقاء سطح فناوري دانشگاه مي باشند كه علاوه بر ارتقاء پهناي باند اينترنت ، مديريت استفاده از آن و يكپارچه سازي نحوه اتصال از طريق VPN و امكان انتقال واستفاده از اينترنت در واحدهاي تابعه و سطح شهر دانشگاه زاهدان از طريق ارتباط وايرلس ميسر گرديد .

 

 

 • 10. راه اندازي Mali Server با امكانات قابل قبول روی سرور جدید

پس از راه اندازی ، جهت کلیه معاونت ها و اعضای محترم هیات علمی ،آدرس جدید  E-mail اختصاص داده شد.

 

 • 11. پیاده سازی امکان دسترسی به اينترنت بصورت وايرلس داخلي براي خوابگاههاي دانشجوئي.

 

 • 12. جذب نيروهاي جديد ، متخصص و مجرب جهت ارتقائ سطح فناوري دانشگاه .

 

 • 13. پيگيري و اجراي استراتژي تمركز سرورهاي دانشگاه در محل Data center مديريت فناوري جهت ارتقائ كيفيت كارآيي نظارت و امنيت سرورها.

 

 • 14. تهيه شناسنامه براي سرورها و نرم افزارهاي دانشگاه.

 

 • 15. ارائه فلوچارت جهت تهيه نرم افزارهاي جديد در دانشگاه بمنظور سازماندهي ،كنترل و نظارت بر خريد آنها با رعايت اصول كارشناسي و فني زير نظر اين مديريت :

  گروه نرم افزار با هدف مديريت و نظارت بر نرم افزارهاي دانشگاه از اولين گام یعنی  نيازسنجي و تحليل سيستم تا خريد نرم افزار ، استفاده و پشتيباني از آن ، تشکیل گرديد . اين گروه با شناسايي نرم افزارهاي موجود در سطح دانشگاه و ايجاد يك بانك اطلاعاتي جامع در اين زمينه و تهيه چارت منسجم جهت خريد نرم افزارهاي مورد نياز و ارائه مشاوره در كليه مراحل فني مربوطه و شركت فعال نماينده مديريت در برگزاري استعلام هاي خريد نرم افزار، گامي موثر در بهبود كيفيت و كميت نرم افزارهاي كاربردي دانشگاه برداشته است .

   شايان ذكر است اين گروه با تهيه قالب استانداردRFP  جهت برگزاري استعلامهاي خريد نرم افزار سعي در بهبود كيفيت اين امر نموده است .

 

 • 16. تجهیز سایت مدیریت فناوری و برگزاري كارگاههای آموزشي و بازآموزی در آن.

 

 • 17. يكپارچه سازي بانك اطلاعات نرم افزار پرسنلي در سطح استان.

 

 • 18. خريد ، نصب و راه اندازي پورتال دانشگاه .

    از آغاز بكار مديريت فناوري و تشكيل گروه نرم افزار فرآیند خريد نرم افزار پرتال جامع و هماهنگ با نيازهاي فعلي و آتي دانشگاه آغاز و در سه فاز انجام گرديد :

 • ü فاز اول : بررسي و تحليل نيازهاي آتي دانشگاه كه در قالب پرتال قابل پيش بيني بود
 • ü فاز دوم : شامل بررسي شركتهاي موفق در زمينه طراحي پرتال و انجام مذاكرات اوليه

در اين فاز از بين شركتهاي متعدد چند شركت كه غالبا طرف قرارداد با وزارتخانه ها ، سازمانها و دانشگاههاي معتبر بودند شناسايي و جهت شركت در استعلام معرفی شدند سپس با برگزاري استعلام مربوطه شركت برنده تعیین و مکاتبات برای انعقاد قرارداد انجام شد.

 • ü فاز سوم : نصب و راه اندازي پرتال آغاز و اكنون مراحل تكميل آن در حال انجام است

 

اميد است تا با ايجاد درگاهي مجتمع و متناسب با نيازهاي دانشگاه گامي موثر در پيشبرد اهداف توسعه سلامت و آموزش برداشته باشيم.

 

 • 19. برگزاري جلسات توجيهي ، آموزشي و آشنايي كارشناسان IT واحدهاي مختلف سطح شهرستان.

 

 • 20. خرید، نصب و راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (سمات)

 

در راستای سياست های کاری معاونت محترم تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مديريت محترم اطلاع رسانی پزشکی به استحضار می رساند که دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تلاش و جديت مستمر و سخت کوشانه ای را درجهت مکانيزاسيون بافت پژوهشی وفعاليت های پژوهشی خود را آغاز نموده است و با همکاری شرکت بهسان، سامانه پژوهشی دانشگاه  استقرار يافته است، اين سامانه فعاليت های پژوهشی  طرح ها، پژوهشگران و رزومه اعضاء هيئت علمی، کتاب های پژوهشی، مقالات، پايان نامه ها، سمينارها و همايش ها، کارگاه های پژوهشی، شوراها، فرصت های مطالعاتی  را ساماندهی خواهد کرد.

 

 • 21. فراهم نمودن زیر ساخت­های لازم جهت راه اندازی اتوماسیون تحت وب در دانشگاه در آینده نزدیک.

با توجه به مشغله کاری زیاد مدیران دانشگاه و عدم حضور آنان در محل کار به دلیل ماموریت های اداری، دسترسی مستمر آنها به کارتابل شان از طریقه شبکه داخلی امکان پذیر نیست. لذا جهت تسهیل این امر و دسترسی مدیران دانشگاه به کارتابل اتوماسیون اداری شان در خارج از محل کار ، وجود اتوماسیون اداری تحت وب الزامی است. در این خصوص،  زیر ساخت­های لازم فراهم شده تا در آینده نزدیک این امر تحقق یابد.

 

 

 • 22. برگزاری کلاسهاس آموزش اتوماسیون اداری ویژه کارشناسان، مدیران وکارکنان دبیرخانه واحدهای مختلف دانشگاه که اخیرا از طریق وایرلس به شبکه داخلی دانشگاه متصل و از اتوماسیون اداری استفاده می­کنند.

 

23        نصب نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب دانشگاه و انتقال بانک اطلاعاتی اتوماسیون قبلی (اتوماسیون تحت شبکه) به اتوماسیون فعلی (اتوماسیون تحت وب).

24      راه اندازی اتوماسیون اداری تحت وب شبکه های سطح استان.

25      اجرای شبکه LAN دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه.

26      راه اندازی خدمات پست الکترونیک روی پورتال دانشگاه

27      خریداری‌ونصب سوئیچ مرکزی دانشگاه جهت ارتقاء کیفیت و بهبود ترافیک اطلاعاتی در شبکه LAN دانشگاه

28      جدا سازی روتو اینترانت از روتر مربوط به اینترنت و LANدانشگاه جهت بهینه سازی ترافیک و بالا بردن سطح ارتباطات دانشگاه با واحد ها

29      طراحی و پیاده سازی سامانه آموزش ضمن خدمت

30      طراحی سامانه همایش ساز دانشگاه

31      طراحی نقشه جامع LAN دانشگاه

32  اصلاح ساختار شبکه LAN دانشگاه و واحد های تابعه در سطح شهرستان

33  افزایش پهنای باند اینترنت به 50mb   

34  بررسی و تحویل شبکه های LAN بیمارستانهای ایران ایرانشهر٬ امام علی (ع) چابهار ٬ امام خمینی خاش  و بیمارستان رازی سراوان

35  نظارت روی نصب سیستم HIS در بیمارستان بهاران و اجرای فاز دوم این نرم افزار در محل

36  بررسی اتصال واحدهای تابعه سطح شهر زاهدان از طریق فیبر نوری به پردیس علوم پزشکی و بالتبع شبکه فیبر نوری کشور بازدید از واحدها به همراهی کارشناس فنی شرکت مخابرات

37  نصب نرم افزار آنتی ویروس دانشگاه شامل پیکربندی تعداد 2 عدد سرورMaster و Slave همچنین برگزاری دوره آموزش جهت کارشناسان IT واحدها

38  برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارشناسان IT  واحدهای تابعه دانشگاه

39  نظارت بر قراردادهای نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه و واحدهای تابعه

40  اجرای سامانه تحت وب ثبت نام آزمون قراردادی سال 90

41  تجزیه و تحلیل سامانه نقل و انتقالات کارمندان - مدیریت نیروی انسانی

42 شروع پروسه طراحی و تولید سامانه نقل و انتقال کارمندان دانشگاه

43 طراحی جهت  تولید سامانه آزمون کارمندان ( آموزش مداوم )

44  طراحی جهت  تولید سامانه تحت وب معاونت غذا و دارو

45  اجرای سامانه تحت وب همایش ها و سمینارهای دانشگاه

46 تشکیل شورای وبومتریک دانشگاه

 

 

 

سایر فعالیتها

•·         بررسی و رفع مشکل خطوط E1 دانشگاه از طریق مخابرات

•·         آموزش اتوماسیون اداری تحت وب ویژه مدیران، کارشناسان و کارکنان دبیرخانه دانشگاه.

•·         برگزاری کارگاههای مکرر جهت برطرف کردن اشکالات و ابهامات مربوط به اتوماسیون اداری تحت وب جهت رابطین IT دانشگاه.

•·         راهنمایی تلفنی به کلیه رابطین فناوری اطلاعات شهرستانهای استان جهت رفع مشکلات احتمالی

•·         پشتیبانی و رفع مشکل اینترنت مجتمع اداری پردیس دانشگاه

•·         بررسی و انعقاد قرارداد آنتی ویروس سیستم های کامپیوتر دانشگاه اعم از سرور و PC ها

•·         گسترش دامنه استفاده از اینترنت بصورت وایرلس در بلوکهای آموزشی

•·         تکمیل صفحات وب مربوط به معاونت تحقیقات و فناوری

•·         راه اندازی وب پورتال شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه

•·         برگزاری کارگاههای آموزشی جهت اعضای هیات علمی بمنظور درج اطلاعات شخصی در وب پورتال

•·         تهیه و تنظیم کتابچه راهنمای مدیریت وب پورتال اساتید هیات علمی دانشگاه

•·         رفع ایرادات شبکه LAN دانشگاه در حوزه مدیریت امور مالی (مکان نصب سوئیچ مرکزی مجتمع اداری دانشگاه) در ادامه روند اصلاح ساختار

•·         پیگیری جهت تعیین مشخصات و برند دستگاههای حضور و غیاب و همچنین استعلام ٬ خرید یا تحویل قلم مذکور

•·         رفع اشکلالات احتمالی حین ثبت نام داوطلبین

•·         پاسخگویی تلفنی به داوطلبین آزمون از ساعت 8 صبح تا 8 شب

•·         پشتیبانی و بروزرسانی سامانه آزمون استخدامی

•·         تجزیه و تحلیل سامانه تحت آموزش و آزمون کارمندان ( آموزش مداوم )

•·         بررسی و نیاز سنجی سامانه شکایات و انتقادات حوزه ریاست

•·         تجزیه و تحلیل سامانه غذا و دارو در خصوص داروخانه ها و پزشکان

•·         تجزیه و تحلیل سامانه تحت وب همایش ساز

•·         برای سامانه های تولید شده در واحد وب پرتال SMSطراحی و اجرای سامانه ارسال -14

•·         تشکیل سامانه آزمون و تبدیل آن به سامانه جامع آزمون

•·         صدور کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبین استخدامی ( بیش 17350 نفر )

•·         طراحی و چاپ پاسخنامه های داوطلبین آزمون استخدامی

•·         شرکت در سمینار وبومتریک وزارتخانه

•·         برگزاری کارگاه 3 روزه در خصوص آموزش رابطین واحدهای دانشگاه در مورد بالا بردن رنک جهانی دانشگاه در اینترنت

•·         راهنمایی و بروزرسانی وب پرتال شخصی اساتید هیات علمی

•·         شرکت در جلسات هماهنگی کمیته آزمون استخدامی دانشگاه

•·         رفع اشکال رابطین در رابطه با پرتال

•·         درج اطلاعیه ها و اخبار واحدهایی که دسترسی به بخش اخبار پرتال را ندارند

•·         ورود بانکهای اطلاعاتی که بصورت موقت یا دائمی از طریق کتابخانه مرکزی به بانکهای دانشگاه اضافه می شوند .

•·         اطلاع رسانی نامه هایی که از طریق اتوماسیون اداری ارسال میگردد.

•·         آموزش پرتال به رابطین پرتال که جدیدا معرفی می شوند .

•·         بازبینی و حذف قالبها و منوهایی که بصورت تمرینی به پرتال اضافه میشود.

•·         پیگیری و نظارت بر نصب وایرلس بیمارستان بوعلی بصورت مجزا از دکل اورژانس

•·         پیگیری و رفع قطعی اینترنت خوابگاههای میثاق - یاس - فجر و نور

•·         رفع مشکل اتصال به سرور بیمارستان خاتم از راه دور

•·         رفع مشکلات LAN سرور تجهیرات پزشکی - سرور احکام - سرور بازآموزی

•·         مدیریت کاربران VPN ( اعم از ایجاد - حذف و تغییر پهنای باند کاربران )

•·         نصب و راه اندازی سروردانشکده پرستاری و مامایی و اجرای سرویس DHCP

•·         بررسی مشکلات قطعی و کندی سرعت وایرلس واحدهای تابعه در سطح شهر

•·         نظارت و همکاری در اجرای فاز سوم شبکه دانشگاه

•·         همکاری در نصب مجدد سرور آموزشی سما و انتقال به مدیریت فناوری اطلاعات

•·         بالا بردن امنیت شبکه و سرور سما با قرارداد ن آن در پشت فایروال

•·         آموزش شبکه و رفع اشکال رابطین

•·         بررسی و چک کردن کلیه وایرلسهای سطح شهر

•·         انتقال یوزرو پسوردها از Crouter به روتر دکل اورژانس برای بهربرداری بهتر از پهنای باند دانشگاه

•·         رفع قطعی وایرلسهای بلوک CوB دانشگاه بعد از اجرای فاز سوم شبکه دانشگاه

•·         تنظیم و گردآوری IP های Valid وInvalid و دانشگاه و مستندسازی

 

•·         و..... انجام امور روزمره

 

 

 


گزارش عملکرد

محتوای مرتبط