برنامه استراتژیک


مديريت و فن آوری اطلاعات به منظور جمع آوري داده هاي توليد شده در سيستم دانشگاه و پردازش آن و ارایه خدمات مشاوره اي در زمينه فن آوري اطلاعات ، نظارت بر طرحهاي اتوماسيون نظام آماری با استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي و نيز بعنوان مشاور IT رياست دانشگاه در زمينه تجهيز ، خريد ، ارتقاء و نظارت در امور نرم افزار و سخت افزار تشكيل گرديده است.
رضايت مديران ارشد دانشگاه ، كيفيت مطلوب ارایه خدمات، توانمندسازي نيروي انساني و پاسخ بهنگام و بروز به مشتريان و ايمان به كار، صداقت دركار و رضايت مشتريان از جمله باورهاي هميشگي این مدیریت می باشد.


به عنوان نمونه از برنامه هاي بلند مدت اين اداره مي توان به موارد زير اشاره كرد

 • توانمند سازي نيروي انساني (متخصص )
 • بهبود و توسعه سامانه هاي اطلاع رساني سلامت
 • یکپارچه سازی سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی در راستاي پرونده الكترونيكي بيماران ( كارت سلامت )
 • یکپارچه سازی سیستم های نرم افزارهای آموزشی و دانشجویی
 • بهبود امنیت اطلاعات سازمان
 • توسعه بستر ارتباط الکترونیکی در سطح سازمان
 • توسعه سیستم اتوماسیون اداری در کلیه واحد های تحت پوشش
 • باز سازی و تجهیز اتاق سرور در واحد های مختلف
 • استفاده از تخصص افراد متخصص
 • رشد و توسعه همسو با پیشرفتهای جهانی IT
 • برنامه ريزي ، ساماندهي و توسعه آموزش مجازي در دانشگاه

مدیریت

محتوای مرتبط