معرفی مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

   مهندس عباس کیخا

سمت : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

     مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر         

  

 

 

 

EMAIL:   a.keikhaa@zaums.ac.ir

TEL :    054-33372015

 

 

 


 

    مدیران اسبق مدیریت آمار و فناوری اطلاعات


 

 

 

 

زنده یاد مهندس حسن مدرسی زاده

1389

 

 

زنده یاد مهندس غلامرضا صمدزاده

1389-1395

 

 

 

مهندس امین پورحسن

1395-1399


مدیریت

محتوای مرتبط