وب و پورتال

واحد وب سايت مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مديريت پورتال دانشگاه را بر عهده دارد. با دسترسي كامل به تمامي قسمت هاي پورتال دانشگاه به مشاوره و راهنمايي ساير معاونت ها و واحدها پرداخته و به سوالات و مشكلات مربوط به پورتال پاسخ ميدهد.

 سامانه ها و نرم افزارهاي تحت وب دانشگاه در صورت امكان در اين واحد طراحي و پياده سازي ميشوند.

 

 

 

اطلاعات تماس واحد وب سايت

شماره تماس : 33425786-054