ساخت vpn در ویندوز 10

ساخت کانکشن VPN در ویندوز ۱۰

ابتدا وارد Control Panel و سپس Network and Sharing Center را اجرا نمایید.
۲- برروی لینک Set up a new connection or network کلیک کنید.

- در ادامه گزینه Connect to a workplace را انتخاب و سپس برروی Next کلیک کنید

گزینه Connect to a workplace را انتخاب کنید

۴- در پنجره Connect to a Workplace دو گزینه قابل انتخاب است که شامل
• Use my Ineternet connection: برقراری ارتباط VPN با استفاده از اينترنت
• Dial directly: برقراری ارتباط VPN با شماره گیری یک تلفن

در پنجره Connect to a Workplace دو گزینه قابل انتخاب است
۵- با انتخاب گزینه Use my Internet connection مراحل ایجاد کانکشن را ادامه دهید.
۶- در ادامه باید آدرس IP مربوط به سر ور VPN و یک نام برای کانکشن وارد نمایید و در انتها برروی Create کلیک کنید.

آدرس IP مربوط به سرور VPN و یک نام برای کانکشن وارد نمایید و در انتها برروی Create کلیک کنید

با انجام مراحل بالا کانکشن VPN ایجاد شده و اتصال به سرور انجام می پذیرد. به منظور قطع و برقراری اتصال مجدد به VPN کافی است تا در Network and Sharing Center برروی نام VPN کلیک کرده و گزینه Connect یا Disconnect را انتخاب کنید.
در Network and Sharing Center برروی نام VPN کلیک کرده و گزینه Connect یا Disconnect را انتخاب کنید