اخبار > پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز آمار
اول آبان ماه روز هویت بخشی به داده ها و بهبود مدیریت سازمان را خدمت همه ی دست اندرکاران و خدمتگزاران این حوزه در تمامی واحدهای دانشگاه تبریک عرض میکنم.

امین پورحسن سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطاعات


دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦ ١٠:٣٠ Slider ١٦٦٦٤