مديريت آمار و فناوري اطلاعات

اخبار > پورتال واحدهای تابعه دانشگاهرابطین پورتال واحدهای تابعه دانشگاه

معاونت ها، دانشکده ها، بیمارستان ها، شبکه های بهداشت و درمان و ...

خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به درج اطلاعات پرسنل واحد مربوطه شامل نام، نام خانوادگی، سمت، شماره تلفن، داخلی، محل خدمت و سایر اطلاعات در پورتال اقدام نمایند.

این اطلاعات در صفحه جستجوگر شماره تلفن نمایش داده میشود و نیازی به درج اطلاعات شناسنامه ای نمیباشد.

جهت درج اطلاعات در پورتال از منوی کاربران و پرسنل گزینه ی اطلاعات پرسنلی را انتخاب نمایید.

 

 


دوشنبه ٢ مرداد ١٣٩٦ ٠٨:٣٠ News, Notifications ١٦٠٧٥