اخبار > مشکل نرم افزار اینستاگرام
اختلالات و مشکلات نرم افزار اینستاگرام از زیر ساخت های شبکه دانشگاه نمیباشد

متاسفانه کاربران دانشگاه در استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام با مشکل مواجه هستند. دلیل عدم امکان دسترسی به این نرم افزار از زیرساخت های شبکه دانشگاه نمیباشد. این اختلالات از طرف مخابرات میباشد.


چهارشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٦ ١٠:٥٨ News ١٥٢٥١