اخبار > شروع ثبت نام و ارسال آثار در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دکتر اصغر عبادی فر دبیر اجرایی بیست ودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت: ثبت نام داوطلبین در بیست ودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از روزیک شنبه 1395/05/10 آغاز می گردد و تا پایان وقت اداری روز 1395/07/10 ادامه خواهد یافت.


دکتر اصغر عبادی فر دبیر اجرایی بیست ودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت:

ثبت نام داوطلبین در بیست ودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از روزیک شنبه 1395/05/10 آغاز می گردد و تا پایان وقت اداری روز 1395/07/10 ادامه خواهد یافت.فرایند ثبت نام با عضویت در سامانه جشنواره رازی و ارسال آثار بصورت الکترونیکی از آدرس razi.research.ac.ir و یا razi.hbi.ir انجام میگردد.

تنها کتب تالیفی و برخی مستندات در بخش های خاص با شرایط مندرج در دستورالعمل بایستی به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.

مراسم تجلیل از برگزیدگان در دی ماه سال جاری برگزار خواهد گردید.1395/06/08 ١٤:١٥ - ١٣٢٣٣