اخبار > جزوه آموزش شبکه Training network
در حال حاضر استفاده از شبکه در اکثر سازمان ها و شرکت ها الزامی است. در تهیه این بخش آموزشی (برگرفته از کتابها ،جزوه ها، فیلم ها ، سایت های مختلف و ...)کوشش شده مطالب تا حد ممکن ساده، کوتاه و کاربردی بیان شود. دانلود در ادامه متن


در حال حاضر استفاده از شبکه در اکثر سازمان ها و شرکت ها الزامی است. در تهیه این بخش آموزشی (برگرفته از کتابها ،جزوه ها، فیلم ها ، سایت های مختلف و ...)کوشش شده مطالب تا حد ممکن ساده، کوتاه و کاربردی بیان شود.

فصل اول : آشنایی با شبکه

فصل دوم: پروتکل و مدل مرجع

فصل سوم :مدل TCP/IP و IP ADDRESS

فصل چهارم: آشنایی با دستورات CMD

فصل پنجم : تجهیزات شبکه

فصل ششم: مطالب بیشتر!

 

حجم فایل:6.13 مگابایت

 

 

تاریخ برزورسانی: 1394/09/26


تهیه کننده : محمدهادی پودینه
استفاده :کارشناسان فناوری - دانشجویان درس زیرساخت شبکه

 1394/09/29 ١٠:٣٥ - ١١١٧٥