اخبار > ارتقا از workgroup به دامین
در workgroup برای اینکه بتوان از جای دیگر به سیستم دسترسی داشت باید نام کاربری روی آن سیستم نیز تعریف شده باشد در کل مدیریت هر سیستم به همان سیستم وابسته است.


مقدمه:

در workgroup  برای اینکه بتوان از جای دیگر به سیستم دسترسی داشت باید نام کاربری روی آن سیستم نیز تعریف شده باشد در کل مدیریت هر سیستم به همان سیستم وابسته است.
مثلا اگر 20 تا سیستم داشته باشیم و 25 کاربر که جای آنها ممکن است تغییر کند باید هر کاربر برای وارد شدن به هر سیستم یک usernameروی همان سیستم تعریف کرده باشد تا بتواند وارد سیستم شود، ولی در domain تمامی username های کاربران روی یک سیستم تعریف می گردد و آن سیستم مسئول کنترل کاربران و منابع شبکه می باشد.
مزیت هم همین که بتونی کل سیستمها رو به شکل متمرکز کنترل کنه و بتونی برای رفتار و کار کاربرانت تصمیم بگیری بهترین مزیت می باشد.

امنیت domain خیلی بیشتر از work group و هر کسی نمی تواند به گروه متصل شده و از اطلاعات استفاده کند.

با توجه به نحوه پیکربندی کامپیوترها در شبکه و نحوه دستیابی به اطلاعات ، شبکه ها را به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

Workgroup  و Domain:

در شبکه های Workgroup،سرویس دهنده اختصاصی وجود نداشته و سلسله مراتبی در رابطه با کامپیوترها رعایت نمی گردد. تمام کامپیوترها معادل و همتراز می باشند. هر کامپیوتر در شبکه هم بعنوان سرویس گیرنده وهم بعنوان سرویس دهنده ایفای وظیفه می کند. امنیت بصورت محلی و بر روی هر کامپیوتر ارائه می گردد . کاربر هر یک از کامپیوترها مشخص می نماید که چه داده ئی بر روی کامپیوتر خود را می بایست به اشتراک قرار دهد. برای مدیریت بیش از 10 کامپیوتر استفاده از Workgroupمنطقی نیست و باید از دومین استفاده کرد.
Domain:
Domain ، یک گروه بندی منطقی از کامپیوترهای شبکه ای است که از یک محل مشترک بمنظور ذخیره سازی اطلاعات امنیتی ، استفاده می نمایند. استفاده از Domain ، تمرکز در مدیریت منابع شبکه را بدنبال خواهد داشت . بدین ترتیب پس از ورود کاربران به شبکه و تائید صلاحیت آنان ، زمینه استفاده از منابع به اشتراک گذاشته شده در سایر کامپیوترهای موجود در Domain ، با توجه به مجوزهای تعریف شده ، فراهم می گردد هر Domain توسط Contllore Domain ، مدیریت می گردد. بمنظور تسهیل در مدیریت چندین Domain ، می توان Domain ها را در ساختارهائی با نام درخت (Tree) و جنگل (Forest) ، گروه بندی کرد .

درخت (Tree) در  Domain:

درخت، یک سازماندهى سلسله مراتبى از Domain هاى ویندوز 2000 بوده که یک نام را به اشتراک مى گذارند . زمانیکه یک Domain به یک درخت موجود اضافه مى گردد، بعنوان یک subDomain ، در نظر گرفته مى شود. SubDomain ، یک Child domain نیز نامیده شده و Domain اضافه شده از طریق Parent domain مربوطه شناخته مى گردد .

پس از اینکه Child Domain به درخت ملحق گردید نام Domain آن به نام Domain parent اضافه مى شود. مثلا" زمانیکه یک Domain با نام Tehran به یک درخت موجود ملحق و بعنوان یک Chid Domain از Domain با نام Citys.com مطرح گردد ، نام Domain مربوطه، بصورت Tehran.Citys.com خواهد بود.
جنگل (Forest) در Domain  :

جنگل، شامل گروهى از درخت ها بوده که در مقابل استفاده از یک نام مشترک، از یک پیکربندى مشترک استفاده مى نمایند. بمنظور مراجعه به جنگل ، بصورت پیش فرض از نام ریشه درخت و یا اولین درختى که در جنگل ایجاد مى گردد ، استفاده مى گردد . مثلا" در صورتیکه Citys.com اولین Domain در اولین درخت باشد و درخت دیگر به آن ملحق تا یک جنگل را ایجاد نمایند نام، جنگل Citys.com خواهد بود.
Domain Contllore :
کامپیوتری که برروی آن سرویس دهنده ویندوز 2000 اجراء و مدیریت Domain را برعهده می گیردDomain Contllore نامیده می شود .
Domain Contllor، تمام عملیاتی امنیتی مرتبط با کاربران و Domain را مدیریت می نماید.
اکتیو دایرکتوری (Active Directory):

Active Directory ، سرویس دایرکتورى ویندوز 2000 است .  Active Directory ، اطلاعات مربوط به اشیاء شبکه را ذخیره و با ارائه یک ساختار سلسله مراتبى، زمینه سازماندهى Domain ها و منابع را بسادگى فراهم مى نماید . بدین ترتیب کاربران بسادگى قادر به مکانیابى منابع شبکه نظیر فایل ها و چاپگرها ، خواهند بود Active Directoryداراى ویژگى هاى متعددى است :

Active Directory ، باعث سازماندهى دایرکتورى به بخش هائى خواهد شد که امکان ذخیره سازى حجم بالائى از اشیاء را فراهم مى آورد . دستاورد ویژگى فوق ، توسعه Active Directory ، همزمان با رشد یک سازمان ، خواهد بود. بدین ترتیب، امکان رشد شبکه اى با صرفا" یک سرویس دهنده و کمتر از یکصد شى به شبکه اى با هزاران سرویس دهنده و میلیون ها شى فراهم خواهد شد .

Active Directory ،یک مکان متمرکز بمنظور جمع آورى و توزیع اطلاعات در رابطه با اشیاء موجود در شبکه شامل کاربران، گروهها و چاپگرها بوده و امکان یافتن و استفاده از اطلاعات را آسان خواهد کرد.

تدابیر امنیتى در ارتباط با Active Directory ، پیش بینى و زمینه تحقق آن با استفاده از Log on و کنترل دستیابى به اشیاء موجود در دایرکتورى، فراهم مى گردد . پس از فرآیند ورود به شبکه ( یک log on به یک شبکه ) ، مدیران شبکه قادر به مدیریت داده ها ى موجود در دایرکتورى مى گردند . کاربران تائید شده نیز امکان دستیابى به منابع موجود درشبکه را از هر مکانى بدست خواهند آورد.

مقایسه شبکه دامین و شبکه گروهی (Domain & Workgroup):

معایب:
1-
هزینه بالا جهت مدیریت (حقوق بالا برای مدیر شبکه):
دامین: مدیر شبکه دامین فردی دانا و با علم اطلاعات و تجربه است بنابراین حقوق بالایی دریافت میکند.
گروهی: مدیریت این شبکه اطلاعات بسیار کمی نیاز دارد در نتیجه حقوق پایینی دارد.
2- هزینه جهت خریداری کردن سرور:
دامین: باید تعدادی کامپیوتر بطور اختصاصی جهت سرویس دهی در شبکه تهیه شوند.
گروهی: چون هیچ کامپیوتری بطور اختصاصی سرویسی تحت شبکه ارائه نمیکند لذا نیازی به سرور نیست.
3- هرینه جهت طراحی و پیاده سازی دامین:
دامین: نیاز به دانش مهندسی و فنی بالایی دارد لذا هزینه طراحی و پیاده سازی بالاست.
گروهی: نیاز به دانش کم و ابتدایی دارد لذا هزینه طراحی و راه اندازی کم است.
مزایا :
1- نگه داری اطلاعات کاربران و موجودات شبکه بطور متمرکز:
دامین: کلیه اطلاعات کاربران مثل اسم و رمز و شماره تلفن و آدرس و غیره بطور متمرکز نگه داری میشوند و به همین دلیل قابلیت backup گیری و دسترسی سریع و مدیریت متمرکز را دارند.
گروهی: اطلاعات بطور پراکنده بر روی هر سیستم وجود دارد که علاوه بر امنیت بسیار ضعیف، قابلیت backup گیری تا حد زیادی مشکل و شاید غیر قابل انجام میشود و قابلیت مدیریت متمرکز را ندارد.
2- مقیاس پذیری (Scalability):
دامین: به دلیل متمرکز بودن اطلاعات و مدیریت میتواند تعداد بسیار زیادی موجود مختلف را خود جا دهد و مدیریت کند.
گروهی: به دلیل پراکندگی اطلاعات توصیه میشود تعدا کاربران این نوع شبکه از 10 عدد بیتشر نشود چون قابل مدیریت نیست.
3- توسعه پذیری (Extensibility):
دامین: میتواند اشیا جدیدی را تعریف کرد (به جز اونهایی که بصورت پیش فرض تعریف شدند) و از آنها تحت شبکه استفاده کرد.
گروهی: فقط از اشیای تعریف شده میتوان استفاده کرد.
4- قابلیت مدیریت (Managebility):
دامین: به دلیل تمرکز اطلاعات و مدیریت، میتوان به راحتی شبکه را در جهت هدف خاصی به پیش برد. مثلا در جهت ارتقای امنیت میتوان شبکه را هر هفته به قابلیت امنیتی جدیدی تجهیز کرد.
گروهی: به دلیل عدم تمرکز اطلاعات، مدیریت در حد حفظ وضعیت انجام می شود. مدیریت در جهت رسیدن به اهداف خاص وجود ندارد.
5- یکپارچگی با DNS:
دامین: به دلیل هماهنگی با سیستم DNS به راحتی میتوان در شبکه به سرویس های مختلف دسترسی پیدا کرد. بر اساس ترتیب اسمی به حالت شاخه ای میتوان از بالا دستی ها، آدرس پایین دستی ها را گرفت.
گروهی: قابلیت دسترسی به دیگر موجودات شبکه بسیار ضعیف است مگر اینکه کاربر مقصد خود را با نام یا شماره IP بشناسد چون سیستم شاخه ای وجود ندارد و هیچ سرویسی آدرس دیگر اشیا شبکه را نمیداند.
6- قابلیت مدیریت فعالیت کاربرها و کامپیوترها بطور متمرکز:
دامین: میتوان سطح فعالیت و دسترسی موجودات شبکه را در کل شبکه بصورت متمرکز تعریف کرد.
گروهی: حداکثر میتوان دسترسی کاربر را در کامپیوتر خودش تعریف کرد. تحت شبکه این امکان وجود ندارد.
7- سیاست پذیری (Policy based system):
دامین: میتوان با اعمال سیاست های مختلف تحت شبکه، شبکه را در جهت هدف خاصی پیش برد.
گروهی: اعمال سیاست فقط در حد یک کامپیوتر تعریف میشود و نه تحت شبکه.
8- قابلیت تبادل اطلاعات بین سرورها در سطح شبکه های بزرگ:
دامین: اطلاعات بین سرورهای مختلف رد و بدل میشود لذا کلیه سرورها با آخرین تغییرات شبکه آشنا هستند و سرویس به روز ارائه میشود. مثلا کاربر تازه وارد به محض ورود، توسط کلیه سرورها قابل شناسایی و اهراز هویت است لذا میتواند به محض ورود از کلیه سرویسها استفاده کند.
گروهی: هیچ اطلاعاتی جابجا نمیشود زیرا اصولا سروری وجود ندارد. به همین دلیل کاربر تازه وارد مجبور است برای درخواست هر سرویس از طرف مدیر شبکه به آن سرویس معرفی شود.
9- انعطاف پذیری در امنیت و تعیین هویت موجودات شبکه:
دامین: قابلیت شناسایی هر موجودی در هرجایی از شبکه را دارد و میتواند با مدل ها و روش های مختلف اهراز هویت کند (Security Protocols).
گروهی: هر کامپیوتر فقط قابلیت شناسایی موجودی را دارد که در همان کامپیوتر تعریف شده باشد.
10- امنیت یکپارچه و گسترده:
دامین: با ورود به دامین، برخی مسائل امنیتی بطور پیش فرض اعمال میشوند و در ادامه مدیر میتواند امنیت شبکه را تا حد غیر قابل تصوری بال ببرد.
گروهی: به دلیل نبود مدیریت و اطلاعات بطور متمرکز قابلیت امنیتی در حد ابتدایی و ضعیف و منحصر به هر کامپیوتر تعریف میشود (امنیت در حد کاربر خانگی!).
11- قابلیت تبادل اطلاعات بین سرویس های ثالث تحت سیستم تبادل اطلاعات دامین (امنیت-راحتی):
دامین: چنانچه از سرویس یا نرم افزاری استفاده کنید که قابلیت ادغام با Active Directory partition را داشته باشد، میتوانید بطور بسیار امن و سریع، اطلاعات آن نرم افزار را همراه با اطلاعات ActiveDirectory بین سرورها جابجا کنید.
12- قابلیت اتصال و برقراری ارتباط با دیگر ActiveDirectory از جنس دیگر:
دامین: به دلیل اینکه Win 2003 ActiveDirectory برا اساس LDAP ver3 و NSPI که استاندارد جهانی هستند نوشته شده، میتواند با ActiveDirectoryهایی که بر این اساس نوشته شده اند ارتباط برقرار کند. حتی اگر این ActiveDirectory ها توسط شرکتی غیر از خود مایکروسافت نوشته شده باشد.
13- نشانه گذاری دیجیتالی اطلاعات تبادلی:
دامین: اطلاعات بصورت رمز شده بین سرورها جابجا میشود لذا دارای امنیت بسیار مطلوبی است
گروهی: اطلاعات بین سرورها جابجا نمیشود.
البته در مقایسه سیستم Domain و Workgroup میتوان موارد شماره 1/2/4/6/9 را در نظر گرفت. بقیه موراد تقریبا از مشخصات اختصاصی Windows 2003 Active Directory هستند.

شرایطی که می توان تحت عنوان موارد استفاده از مدل شبکه ایی Domain نامبرده شوند عبارتند از:

نیاز به یک مدیر شبکه برای پیاده سازی این بستر می باشد.

می توان تمامی قابلیت های شبکه ایی و سرویس ها را در حد بالاو پیشرفته ایی دربستر فوق اجرا نمود.

امکان به وجود آمدن مدیریت متمرکز Centralized)) برای تمامی منابع شبکه و کاربران.

امکان تدوین سیاست های دسترسی به منابع و سرویس های شبکه  برای تمامی کاربران در دامین.

به وجود آوردن سطح بالایی از امنیت اطلاعات و ارتباطات برای تمامی کاربران و کامپیوترهای داخل دامین.

مشخص کردن نحوه دسترسی به اینترنت، چگونگی استفاده و نظارت بر آن.1395/07/17 ٠٨:٢٧ - ١٣٥١٦