اخبار


درج کلید واژه در کلیه صفحات زیر دامنه های دانشگاه

ارسال شده در تاریخ : 1394/07/01
درج کلید واژه در کلیه صفحات زیر دامنه های دانشگاه

از کلیه مدیران سایتهای دانشگاه خواهشمند است تا نسبت به درج کلید واژه های مناسب برای تمامی صفحات سایت مربوطه اقدام نمایند. برای این منظور می بایست تگهای موجود در فایل ضمبمه را در قسمت HEAD کد HTML در پوسته های استفاده شده درج کنند.پس از درج این کدها کلیه کلید واژه هایی که در قسمت مدیریت صفحات وارد می شوند اعمال می گردند.