اخبار


آموزش بهینه سازی وب SEO

ارسال شده در تاریخ : 1394/12/05
آموزش بهینه سازی وب SEO

بهینه سازی ساختار سایت در بعضی موارد، نیازمند تغییراتی در وب سایت است. که انجام برخی از این تغییرات برای

سایت شما، بسیار حیاتی هستند. اما در زمانی که این تغییرات در سایت اجرا شوند، تاثیر بسزائی در نتایج جستجوی

سایت شما خواهند گذاشت. ممکن است شما با بسیاری از موضوعات در این کتاب آشنا باشید. ولی ممکن است، بیشتر

آن ها را در سایت خود اعمال نکرده باشید.