شرح وظایف

واحد توسعه شبکه و زیرساخت :

این واحد شامل تمامی فعالیت های مربوط به شبکه چه در سطح Passive و چه Active می باشد. مدیریت تمامی شبکه های دانشگاه و ایجاد زیرساخت های موردنیاز و ایجاد امنیت در شبکه به عهده این واحد است.

شرح وظایف:

1- نگهداری شبکه های دانشگاه (ارائه سرویس شبکه کارا برای تمامی کاربران)

2-  ایجاد و راه اندازی شبکه های جدید مورد نیاز (نیازسنجی شبکه، راه کارهای پیاده سازی، پیگیری اجرا و پیاده سازی و ...)

3-  توزیع و مدیریت پهنای باند اینترنت و اجرای سیاست های کلان اینترنت

4-  ایجاد و حفظ امنیت لازم برای تمامی سرویسهای سطح شبکه و دسترسی ها به منابع مختلف - سیاست های امنیتی نرم افزارهاو سرورها-

5-  ایجاد ارتباط لازم برای کاربران، مسولین واحدهای IT و شرکت های پیمانکار

6-  پیکربندی امنیتی سرورهای موجود

7-  ایجاد سرویس های شبکه ای لازم (پست الکترونیک، FTP، ISA و...)

8-   مدیریت کاربران اینترنت (ساعات دسترسی، سطح دسترسی، ...).

9-   نصب سیستم عامل و نرم افزارهای مورد نیاز (مثلا SQL Server)و راه اندازی و پیکربندی سرورها آنگونه که مورد نیاز است .

10-  پیگیری نصب و راه اندازی بخش سروری نرم افزارهای خریداری شده یا مورد نیاز و تعامل با پیمانکار در حوزه سرورها

11-  دادن ارتباط لازم به پیمانکاران جهت دسترسی به سرورها

12-  نگهداری سرورها و بانک های اطلاعاتی هریک (بروزرسانی ویندوز ها، آنتی ویروس ها، پشتیبان گیری از بانک های اطلاعاتی و سیاست های اجرای نرم افزار ...)


واحد نرم افزار

شرح وظایف :

 • تهیه و پشتیبانی نرم افزارهای داخلی دانشگاه
 • ارائه سرویس های اطلاعاتی جهت واحد های دانشگاه
 • نظارت بر اجرای پروژه های نرم افزاری
 • تهیه و یا نظارت بر تهیه RFP جهت درخواست نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه از شرکت های مربوطه
 • پایش و ارزیابی واحد ها، شرکت ها و نرم افزارهای موجود
 • بازدید از واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در کلیه حوزه های مرتبط با نرم افزار، تکمیل چک لیست های مربوطه و ارائه گزارشات لازم
 • نظارت بر کنترل امنیت نرم افزارها و همچنین استانداردهای تولید آنها
 • انجام مشاوره به واحد های زیر مجموعه و رفع مشکلات سازمان از طریق راهکارهای نرم افزاری
 • حضور درسمینارها و بررسی تکنولوژی های به روز در این زمینه
 • برگزاری و پیگیری و نظارت بر قراردادهای نرم افزاری
 • پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) و نظارت بر حسن اجرای آن در حوزه فنی
 • نظارت بر سیستم های اطلاعات بیمارستانی و درمانگاهی در حوزه فنی
 • مدیریت اتوماسیون اداری
 • سیاست گذاری و پشتیبانی فنی از وب سایت های دانشگاه

واحد سخت افزار: این واحد وظیفه نیازسنجی، تهیه و نگهداری تمامی  رایانه ها، قطعات جانبی و تجهیزات سخت افزاری را دارد.

شرح وظایف :

1-  تهیه مشخصات و شناسنامه برای تمامی کامپیوترها و بروز رسانی آنها

2-  ارائه سرویس به سیستم ها و تجهیزات معیوب(تعمیر آنها در صورت امکان در درون واحد و درغیر اینصورت ارسال آنها جهت تعمیر و پیگیری آن)

3-  شناسایی نیاز به رایانه یا قطعات جانبی و ارائه مشخصات کامل جهت خرید 

4-  نگهداری انبار سخت افزار دانشگاه (تامین نیازهای جاری)