رابطین فناوری اطلاعات

نام نام خانوادگی محل خدمت زمینه فعالیت عنوان شغل تلفن داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه پست الکترونیک جانشین
نام نام خانوادگی محل خدمت زمینه فعالیت عنوان شغل تلفن داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه پست الکترونیک جانشین
فاطمه راهداری بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) فناوری اطلاعات,پورتال,HIS مسئول IT
عبدالناصر عثمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) فناوری اطلاعات کارشناس IT
حسین فرهمند بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) فناوری اطلاعات اپراتور
مرضیه عبادی پور بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) پورتال مسئول مدیریت فناوری اطلاعات
ملیحه کیخا بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) فناوری اطلاعات,HIS مسئول IT
مرتضی خالقی بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) فناوری اطلاعات,پورتال,HIS مسئول IT
عباس کیخا بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) فناوری اطلاعات,پورتال,HIS کارشناس نرم افزار
محسن دهقانی بیمارستان بهاران فناوری اطلاعات,پورتال,HIS مسئول IT
علیرضا ارباب بیمارستان رازی سراون فناوری اطلاعات,پورتال,HIS منشی
مسعود میربلوچزهی بیمارستان امام خمینی (ره) خاش فناوری اطلاعات,پورتال,HIS مسئول IT
مریم نارویی نصرتی بیمارستان امام علی (ع) چابهار فناوری اطلاعات,پورتال,HIS کارشناس IT
حجت اله نیک شبکه بهداشت چابهار فناوری اطلاعات,پورتال کارشناس IT
مصطفی راشکی مجتمع آموزش سلامت چابهار فناوری اطلاعات,پورتال کارشناس IT
عبدالباسط دهواری شبکه بهداشت سراوان فناوری اطلاعات,پورتال سمعی و بصری
یاسر پاکزاد شبکه بهداشت خاش فناوری اطلاعات,پورتال مسئول IT
مهدی زرین خمری دانشکده سلامت خاش فناوری اطلاعات کارشناس کامپیوتر
مهدی عباس نژاد مدیریت مالی فناوری اطلاعات کارشناس نرم افزار
جواد حسین جبلو مدیریت پشتیبانی فناوری اطلاعات,پورتال کارشناس فناوری اطلاعات
محمد شهنوازی میرجاوه مدیریت مالی فناوری اطلاعات کارشناس نرم افزار
علی میری معاونت درمان اپراتور
ناهید رضائی دانشکده پزشکی فناوری اطلاعات کارشناس IT
نرگس دری دانشکده پزشکی کارشناس IT
طیبه رخشان دادی دانشکده توانبخشی اپراتور
آرزو عادلی فر دانشکده دندانپزشکی فناوری اطلاعات کارشناس نرم افزار
مجید فدایی حوزه ریاست فناوری اطلاعات
مجتبی حیدری معاونت تحقیقات فناوری اطلاعات
عدالناصر هاشم زهی معاونت تحقیقات فناوری اطلاعات
نوید جلالی معاونت دانشجویی فناوری اطلاعات
سمانه تیموری معاونت دانشجویی فناوری اطلاعات