رابطین فناوری اطلاعات

نام نام خانوادگی محل خدمت زمینه فعالیت عنوان شغل تلفن داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه پست الکترونیک جانشین
نام نام خانوادگی محل خدمت زمینه فعالیت عنوان شغل تلفن داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه پست الکترونیک جانشین
فاطمه راهداری بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) فناوری اطلاعات,پورتال,HIS مسئول IT
عبدالناصر عثمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) فناوری اطلاعات کارشناس IT 09153781522
حسین فرهمند بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) فناوری اطلاعات اپراتور 09151493668
مرضیه عبادی پور بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) پورتال مسئول مدیریت فناوری اطلاعات
ملیحه کیخا بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) فناوری اطلاعات,HIS مسئول IT
مرتضی خالقی بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) فناوری اطلاعات,پورتال,HIS مسئول IT 33214156 09155494118
عباس کیخا بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) فناوری اطلاعات,پورتال,HIS کارشناس نرم افزار 33214156 09156760083
محسن دهقانی بیمارستان بهاران فناوری اطلاعات,پورتال,HIS مسئول IT 09191313814
علیرضا ارباب بیمارستان رازی سراون فناوری اطلاعات,پورتال,HIS منشی 09120473004
مسعود میربلوچزهی بیمارستان امام خمینی (ره) خاش فناوری اطلاعات,پورتال,HIS مسئول IT 09122655348
مریم نارویی نصرتی بیمارستان امام علی (ع) چابهار فناوری اطلاعات,پورتال,HIS کارشناس IT
حجت اله نیک شبکه بهداشت چابهار فناوری اطلاعات,پورتال کارشناس IT 09151915977
مصطفی راشکی مجتمع آموزش سلامت چابهار فناوری اطلاعات,پورتال کارشناس IT 09151445471
عبدالباسط دهواری شبکه بهداشت سراوان فناوری اطلاعات,پورتال سمعی و بصری 09390025808
یاسر پاکزاد شبکه بهداشت خاش فناوری اطلاعات,پورتال مسئول IT 0912052567
مهدی زرین خمری دانشکده سلامت خاش فناوری اطلاعات کارشناس کامپیوتر 0939522780
مهدی عباس نژاد مدیریت مالی فناوری اطلاعات کارشناس نرم افزار 09367911564
جواد حسین جبلو مدیریت پشتیبانی فناوری اطلاعات,پورتال کارشناس فناوری اطلاعات 09119723627
محمد شهنوازی میرجاوه مدیریت مالی فناوری اطلاعات کارشناس نرم افزار 09153412931
علی میری معاونت درمان اپراتور 09155416983
ناهید رضائی دانشکده پزشکی فناوری اطلاعات کارشناس IT
نرگس دری دانشکده پزشکی کارشناس IT
طیبه رخشان دادی دانشکده توانبخشی اپراتور
آرزو عادلی فر دانشکده دندانپزشکی فناوری اطلاعات کارشناس نرم افزار
مجید فدایی حوزه ریاست فناوری اطلاعات
مجتبی حیدری معاونت تحقیقات فناوری اطلاعات
عدالناصر هاشم زهی معاونت تحقیقات فناوری اطلاعات
نوید جلالی معاونت دانشجویی فناوری اطلاعات
سمانه تیموری معاونت دانشجویی فناوری اطلاعات

محتوای مرتبط