مديريت آمار و فناوري اطلاعات

ویدیو کنفرانس

سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


ورود به سامانه

 


فایل های مورد نیاز

 

 

http://it.zaums.ac.ir/uploads/adobeconnecthelp.pdf

Adobe Plogin

Adobe Flash Player

Persian Fonts

 


 

 


سامانه ها

محتوای مرتبط