اخبار > افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه تا 500mbp/sچهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٨

 

اطلاعیه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

همزمان با شروع ترم جدید ،با تاکید و حمایت ریاست محترم دانشگاه و پیگیری مشاور محترم امور فناوری اطلاعات ایشان،پهنای باند اینترنت دانشگاه از 50mbp/s به  500mbp/s ارتقاء یافت که از این طریق مشکلات مربوط به استفاده از این سرویس برای کلیه گروه ها اعم از اعضای محترم هیات علمی،کارمندان محترم و دانشجویان ،مرتفع شده است.

همچنین برنامه ریزی های لازم جهت اختصاص حجم دانلود اینترنت با در نظر گرفتن نیاز این گروه ها تدوین و توسط مقام  ریاست محترم دانشگاه تأیید و از تاریخ 1398/07/13 اعمال خواهد گردید.

جزئیات کامل در وبسایت مدیریت آمار و فناوری بالینک http://it.zaums.ac.ir/38088.page قابل ملاحظه میباشد.