اخبار > حذف مکاتبات کاغذیسه شنبه ٤ تير ١٣٩٨

اطلاعیه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

از کلیه معاونین ، مدیران و همکاران شاغل در دبیرخانه ها تقاضا میشود با توجه به ماهیت عملکردی سیستم اتوماسیون اداری که هدف اولیه آن صرفه جویی در میزان مکاتبات کاغذی و کاهش زمان ارجاع آنها میباشد از ارسال پرینت نامه ها به افراد، به موازات ارجاع در کارتابل ایشان، جدا خودداری فرمایند. باتشکر