اخبار > راه اندازی دانشگاه نسل سوم مجازی در استانبا فراهم شدن بستر سخت افزاری و نرم افزاری در دیتاسنتر توسط مدیریت آمار و فناوری، دانشگاه نسل سوم به صورت مجازی توسط ریاست دانشگاه افتتاح گردید.

مهندس هادی سالاری کارشناس فناوری معاونت بهداشتی


يکشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٧ ٠٨:٢٨ News ١٨٠٢٧